Menu

Klient information

Min rolle

I terapi er det mit fokus, at hjælpe mennesker med en i mine øjne meget virksom tilgang til terapi, uden at det skal være tilbageskuende i, hvad der er sket i barndommen etc. Jeg ser det enkelte menneske her og nu, som det menneske det er. Jeg bruger ikke standardiserede vurderinger eller diagnosticering. Jeg mener, at ved at bruge en diagnosticering flytter du fokus fra klientens oplevelse fra, hvad der er rigtigt for denne og over i en tilstand, hvor det er svært at se klienten som et selvstændigt individ med en udviklende opmærksomhed for sit eget liv. Der er en ubalance i magten ved, at jeg er i en position til at stille en diagnose. En uheldig virkning vil være en mulig afhængighed af mig, når jeg har rollen som ekspert samt at diagnosticering af klienter giver en mulig social kontrol i hænderne på de få.

Vores møde

Efter min mening er den største fare en teori kan konfronteres med, stagnation, intolerance over for andre muligheder og en bedre viden i forhold til, at man anser sin metode, som den eneste mulighed i forhold til at udøve terapi. Den sande terapeut ser sin egen andel i at kunne slippe grebet i formler, systemer og teknikker og begive sig ud på en rejse sammen med sin klient, hvor der afdækkes nye verdener med deres egne regler, som ud fra det de indeholder, må udfordres ud fra deres egne regler og præmisser. Jeg tror på muligheden i at møde sin klient i nuet og derved frigøre klientens relationer til en langt bedre harmoni.

Teknik

Jeg bruger teknikker, under terapien, men kun hvis de er fremkommet spontant i sessionen. Jeg mener, at hvis der tilføjes mere specifikke interventionsformer, vil de være til mere skade end til gavn grundet, at antagelsen vil være uforenelig med empatisk forståelse og en her og nu anerkendelse af klientens verden. Jeg mener ikke i den sammenhæng, at empatisk forståelse er en teknik.

Aftaler og terapiforløb

AFLYSNING OG ÆNDRING AF AFTALER
Aflysning skal ske mindst 24 timer før din aftale ellers kræver jeg et gebyr på 250 kr. Det er dit ansvar at vide, hvornår du har en aftale. Jeg anbefaler at du forsøger at overholde de aftaler du laver, da det sikrer en kontinuitet i terapiforløbet.

FORSINKELSER
Hvis du bliver forsinket, send venligst en sms eller ring. Hvis jeg ikke hører fra dig, venter jeg 15 minutter, derefter betragtes aftalen som aflyst.

TERAPIFORLØBET
Jeg anbefaler så vidt muligt, at intervallet mellem aftaler er 1-3 uger og i begyndelsen af forløbet højst 2 uger. For at sikre, at du kan få en tid, er det en god ide at lave 2 eller flere aftaler frem.
Terapi kan være hårdt arbejde. Klienten kan opleve modstand og det kan bla. vise sig i ønsket om at udsætte/aflyse aftaler eller som irritation og utilfredshed med terapeuten eller terapien. Jeg anbefaler, at vi er i løbende dialog om hvordan terapien går. Sig endelig til hvis din tilstand eller din problematik forværres. Vi kan tale om hvilken tidsramme (antal sessioner) er realistisk for dig.

KONTAKT MELLEM AFTALER
Jeg vil ikke kommunikere om dit terapeutiske forløb i telefon, sms eller mail, det må ske i rummet ved vores næste session. Kommunikation omkring praktiske omstændigheder som aftaler, betaling osv. kan ske både i timen og per e-mail eller sms. Andre emner er som regel bedst at tage op under terapitimen.

FORBRUG/MISBRUG
Hvis du har et stort forbrug eller aktivt misbrug af alkohol, hash, piller, narko, sex, porno, mad eller andet mens du er i terapi, kan dette modvirke terapiens virkning. Derfor er det vigtigt du informerer mig om evt. misbrug, så vi kan tage højde for dette. Giv også gerne besked om du tager psykofarmaka.

AFSLUTNING
Afslutning på terapien er en vigtig del af forløbet. Derfor anbefaler jeg, at du tager det op i terapien, når du overvejer at afslutte.