Menu

Historien om Zenterapi


Jeg udkom med en bog om Zenterapi i 2006 (under mit daværende navn: Claus Dalton Gawin), hvori jeg beskriver en unik indgangsvinkel på Zenterapi. Zenterapi var dengang ikke kendt. Meget har ændret sig siden og Zenterapi er nu anerkendt i USA som værende virksom i forskellige sammenhænge i samtaleterapi (the American Psychological Association). For at følge med den almindelige udvikling er ordet Zenterapi fremover lig med “Zen-therapy™“ og “Zen-terapi”.


Fordelene ved Zenterapi

Du går ud til din bil efter arbejde og der ser du det. Det lille hvide papir, gemt under din vinduesvisker, der forsigtigt blæser i vinden.
Straks begynder tankerne at hvirvle rundt i dit hoved.
“Har jeg fået en parkeringsbøde??? Hvad er der nu galt!!!”
"Alt er bare gået galt for mig hele dagen!"
"Jeg glemte at flytte min bil, hvordan kunne jeg være så glemsom!?!"
Derfra er du i dine følelsers vold, når du bliver oversvømmet med vrede, frustration og ærgrelse. Efter et par timer begynder du at falde ned, men ikke uden ærgrelse over din irriterende bøde du skal af med.
Uanset om det er en parkeringsbøde, en aflyst aftale, et afsluttet forhold eller noget helt andet begynder de fleste at gruble og fokusere på negative følelser. Vi lader vores tanker få frit løb, hvilket medfører unødvendig lidelse.
Men hvad nu hvis jeg fortalte dig, at en terapipraksis, der er forankret i Mindfulness, Zenbuddhisme og det at forblive i nuet, kunne reducere og endda måske eliminere lidelser der er forårsaget af svære oplevelser i dit liv?
 

Hvad er Zenterapi?

Ifølge American Psychological Association er Zen-therapy  (på dansk: Zenterapi, Zen-terapi) "psykoterapi, der er baseret på og inkorporerer Zen-buddhismens filosofi og praksis, og som er optaget af den unikke mening i klientens liv - i den universelle kontekst, snarere end med simpel tilpasning til eller fjernelse af symptomer."
Med andre ord stræber Zenterapi efter at eliminere de "betingede psykologiske illusioner, der forårsager lidelse" gennem forståelsen af, at der ikke er nogen naturlig mening med noget i livet. I stedet vælger vi som individer og tillægger oplevelser mening, ofte ubevidst, baseret på måder, hvorpå samfundet har programmeret os til at tænke og føle.
Med Zenterapi er fokus på, ikke at tillægge livets oplevelser mening, men tage en begivenhed eller situation ud for det, der faktisk sker. Ved at gøre det, kan du udvikle en "indre og evig kilde til tilfredshed", som du altid kan trække på.
Tag f.eks. parkeringsbøde-scenariet som nævnt tidligere. Gennem udøvelsen af ​​Zenterapi begynder du at indse, at det ikke var den faktiske parkeringsbøde, der lagde en dæmper på din dag, men snarere de tanker du gjorde dig om parkeringsbøden.
En person, der praktiserer Zenterapi, kan gå ud til sin bil, se parkeringsbøden gemt i vinduesviskeren og i stedet tænke: "Nu ved jeg, at jeg skal holde øje med min parkeringsskive næste gang." Fordi de ikke tillægger situationen mening, er de følelser, de oplever omkring situationen, meget forskellige, og de er i stand til at komme videre med dagen uden frustration.
Det samme koncept kan gælde for alle livets oplevelser, også de svære. Fjerner du behovet for mening fra en situation, ændrer dine tanker om situationen sig, hvilket derfor kan lindre de tanker det medfører.
 

Hvordan kan Zenterapi hjælpe klienter

For mange klienter der oplever stress, angst og depression, kan Zenterapi være et nyttigt værktøj til at reducere symptomer ved at bringe dit sind og din krop ind i nuet og ændre den måde, du tænker på dine oplevelser.
Mange undersøgelser viser, at depression almindeligvis er forankret i at tænke på fortiden og ønske, at den var anderledes, mens angst har en tendens til at være forankret i fremtiden og bekymringer om, hvad der skal komme.
Med Zenterapi er fokus på nuet og at lægge mærke til, hvad der er lige foran dig - følelsen af ​​at stå fast på jorden, lyden af ​​fugle der kvidrer, eller duften af ​​kaffe, mens du laver din morgenkop. Det handler om fuldt ud at omfavne dine nuværende omgivelser både fysisk og følelsesmæssigt.
Over tid bringer denne praksis dit sind til en naturlig tilstand væk fra den foruroligende fortid eller bekymrende fremtid til det sted, hvor du er i nuet, og lindrer noget af uroen forårsaget af stress, depression og angst.
Meditation og mindfulness-praksis som Zenterapi har også vist sig at have en række andre positive effekter, både mentalt og fysisk, såsom at fremme følelsen af ro, forbedre søvn og immunfunktion, samt reducere følelser af stress og øge selvbevidstheden.
 

Zenterapi

"Efter at have støttet klienter i at udforske og bearbejde problemer fra deres traumer, bliver Zen på en måde vejen til den endelige løsning".
”Når du først indser, at dine tanker er det, der har gjort dig ulykkelig og at dine tanker er påvirket af den betydning du tillægger situationer, begynder du at opleve livet anderledes. Du begynder at vælge nye tanker, navigere lettere i svære situationer og lader dig leve i nuet.”