Menu

Etik

INTEGITET

Som din terapeut tilstræber jeg at fremme min personlige faglige integritet inden for forskning, undervisning og anvendt psykologi. Dette indebærer, at jeg som terapeut optræder ærligt, upartisk og respektfuldt over for relevante involverede parter. Jeg forsøger at synliggøre og klargøre min egen rolle i de forskellige sammenhænge, jeg arbejder i.

REDELIGHED OG TYDELIGHED

Som terapeut giver jeg korrekte oplysninger om mine kvalifikationer, uddannelse, erfaring, kompetence og faglige tilknytning og benytter udelukkende de erhvervsbetegnelser, som uddannelserne giver ret til. Jeg informerer på forhånd om de økonomiske vilkår og mine priser. Jeg vurderer de følger, det kan få for den professionelle relation, hvis jeg modtager gaver eller andre ydelser fra klienten.

ROLLEKONFLIKTER OG UDNYTTELSE

Som terapeut tilstræber jeg mig at være bevidst om mine egne behov, holdninger og vurderinger og om min rolle i relationen. Jeg misbruger ikke min magt og stilling til at udnytte klientens afhængighed og tillid. Som terapeut undgår jeg ikke-faglige relationer til en klient, som kan reducere den professionelle distance og føre til interessekonflikter eller udnyttelse. Jeg er opmærksom på, hvordan intimitet og seksualitet direkte og indirekte kan påvirke relationen mellem terapeut og klient. Terapeuten undgår private og seksuelle relationer til sine klienter. Der må ikke forekomme seksuelle forhold mellem terapeut og klient.

FORTROLIGHED OG TAVSHEDSPLIGT

Som terapeut respekterer jeg mine klienters ret til fortrolighed ved at iagttage tavshed om det, som jeg erfarer om klienter og andre under udøvelsen at mit terapeutarbejde. Der gøres en undtagelse fra tavshedspligten, dersom der foreligger åbenbar fare for klienten eller andre. Jeg kan som terapeut i henhold til lovgivningen være forpligtet til at videregive oplysninger og underretter derfor klienten om de begrænsninger i tavshedspligten, der følger af lovgivningen.